Quận 5

Quận Nhà thuốc Địa chỉ
Quận 5 Nhà thuốc Đại Học Số 08D, Mạc Thiên Tích, Phường 11
Nhà thuốc 84 243 Trần Hưng Đạo, Phường 10
Nhà thuốc Quảng Hạnh Lâm 400 Trần Hưng Đạo, Phường 10
Nhà thuốc Huy Giang 14 Lô D, Mạc Thiên Tích, Phường 11
Nhà thuốc Đức Nhân 40 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5