Bình Thạnh

Quận Tên nhà thuốc Địa chỉ
Bình Thạnh Nhà thuốc Thu Trang 31 Vũ Tùng, Phường 2
Nhà thuốc Khải Hoàn 170 Nơ Trang Long, Phường 12
Nhà thuốc 72 001 Lô D, C/c Phạn Viết Chánh, Phường 19
Nhà thuốc Ngọc Hân 350 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25
Nhà thuốc Thanh Hiền 152 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21
Nhà thuốc Mai Toàn 121/41 Phan Đăng Lưu, Phường 7
Nhà thuốc Sức Khỏe Vàng 319 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 1
Nhà thuốc Bảo Xuân 106 Vạn Kiếp, Phường 3
Nhà thuốc Lê Quyên 27 Vũ Huy Tấn, Phường 3
Nhà thuốc Hữu Trang 159 Hoàng Hoa Thám, Phường 6
Nhà thuốc Linh Chi 77 Hoàng Hoa Thám, Phường 17