Phú Nhuận

Quận Nhà Thuốc Địa Chỉ
Phú Nhuận Nhà thuốc Số Mười Một 334 Phan Đình Phùng, Phường 1
Nhà thuốc Toàn Thắng 19 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15
Nhà thuốc 64 64 Phan Đình Phùng, Phường 2
Nhà thuốc Ngọc Dung 2 Lê Tự Tài, Phường 4
Nhà thuốc Phương Nhi 43 Phan Xích Long, Phường 2
Nhà thuốc Tâm Phúc 301 Phan Xích Long, Phường 1
Nhà thuốc 529 Huỳnh Văn Bánh 529 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14
Nhà thuốc Linh Châu 1 299 Phan Xích Long, Phường 1
Nhà thuốc số 18 AD01 C/c Trần Kế Xương, Phường 7
Nhà thuốc Minh Hoa 303 Hồ Văn Huê, Phường 9
Nhà thuốc Thiên Phúc 42 Phùng Văn Cung, Phường 7
Nhà thuốc Thanh Huyền 123B Trần Kế Xương, Phường 7
Nhà thuốc Hoàng Yến 185 Trần Huy Liệu, Phường 8
Nhà thuốc Thiện Tâm 100A Thích Quảng Đức, Phường 5
Nhà thuốc Minh Phú 6 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3
Nhà thuốc Tân Lan 3 Đào Duy Anh, Phường 9
Nhà thuốc Hồng Giang 2 172 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8
Nhà thuốc Ngọc Diệp 21B Nguyễn Văn Đậu, Phường 5