Quận 6

Quận  Nhà Thuốc Địa chỉ
Quận 6 Nhà thuốc Thúy Loan 204 Gia Phú, Phường 1
Nhà thuốc Tân Quang Huy 22 Phạm Đình Hổ, Phường 2
Nhà thuốc Thanh Tâm 32-34 Tháp Mười, Phường 2
Nhà thuốc Phúc Anh 200B Hậu Giang, Phường 6
Nhà thuốc Y Dược 14 Minh Phụng, Phường 5
Nhà thuốc Phạm Văn Chí 266 Phạm Văn Chí, Phường 4
Nhà thuốc Bích Ngọc 81 Phạm Đình Hổ, Phường 2
Nhà thuốc Ngọc Lâm 880A Hậu Giang, Phường 12
Nhà thuốc Ánh Thu 1030 Hậu Giang, Phường 12
Nhà thuốc Trung Châu 2 Lô A, Lý Chiêu Hoàng, Phường 10
Nhà thuốc Nhân Thành 93A Nguyễn Văn Luông, Phường 10
Nhà thuốc Can Nghi 230 Nguyễn Văn Luông, Phường 11
Nhà thuốc Thiện Mỹ 245A Nguyễn Văn Luông, Phường 11
Nhà thuốc Minh Vy 326 Nguyễn Văn Luông, Phường 12
Nhà thuốc An Phúc 47-49A Phạm Phú Thứ, Phường 3
Nhà thuốc Khánh Sơn 687 Phạm Văn Chí, Phường 7
Nhà thuốc Ngọc Thanh 204 Bà Hom, Phường 13
Nhà thuốc Phú Tâm 2 276A Bà Hom, Phường 13
Nhà thuốc Thiện Tâm A4, Bà Hom, Phường 13
Nhà thuốc Kim Hoàng 55A Tân Hóa, Phường 14
Nhà thuốc Tâm Ấn 31C Tân Hòa Đông, Phường 13
Nhà thuốc Thiên Phú 78 Tân Hòa Đông, Phường 14
Nhà thuốc Tâm Châu 20 Bình Phú, Phường 11
Nhà thuốc Bảo Dung 869 Hậu Giang, Phường 11
Nhà thuốc Hồng Phúc 162 Tân Hòa Đông, Phường 14
Nhà thuốc Thiên Khánh 174 A3, Tân Hiệp Đông, Phường 14
Nhà thuốc Lập Thành 223 Tân Hiệp Đông, Phường 14